twitter

image1 image1 image1 image1

O CZASOPISMIE

Publishing activities

"Pasze Przemysłowe" wydawane są od roku 1993. Zawierają  dane i informacje o bieżących problemach istotnych w produkcji, obrocie i użytkowaniu pasz. Informacje są przekazywane w formie artykułów naukowych, przeglądowych w oparciu o wyniki badań własnych i innych jednostek naukowo-badawczych i bieżące dane z piśmiennictwa światowego. W Paszach Przemysłowych publikowane są również informacje o przepisach krajowych  i Unii Europejskiej (rozporządzenia, dyrektywy) odnoszące się do problemów branży rolniczo-paszowej. W Paszach Przemysłowych prezentowane są również informacje normalizacyjne związane z branżą paszową.  Aktualnie Pasze Przemysłowe są wydawane przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie i rozprowadzane w sprzedaży wysyłkowej, na konferencjach, wystawach i targach.

Zakres rzeczowy publikowanych artykułów dotyczy zagadnień związanych z techniką i technologią przetwórstwa paszowego, oceną analityczną pasz, z metodami analiz laboratoryjnych dostosowanych do właściwości pasz. Zwracamy także uwagę na ocenę biologiczną materiałów paszowych i mieszanek paszowych, bilansowanie składu mieszanek dla określonych gatunków zwierząt produkcyjnych oraz na informacje dotyczące aktualnych regulacji prawnych dotyczących produkcji, obrotu i użytkowania pasz.

ISSN 1230-4743

Wydawca: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Zespół redakcyjny: prof. dr hab. J.Grochowicz, prof. dr hab. W.Cybulski,  prof. dr hab. K.Kwiatek,  mgr B.Nogalska, dr S.Walczyński, dr hab. K.Zawiślak,  prof. I.J.Kocjumbas
 

Adres redakcji:

ul. Chmielna 2

20-079 Lublin

tel.: (+48 81) 743-63-49

fax (+48 81) 743-63-49


Redaktor naczelny - dr Waldemar Korol

tel.: (+48 81) 743-63-49

ICV 2018   61.06

Punkty 5