twitter

W NUMERZE 4-6/2010

Diagnostyka laboratoryjna w procesie analizy zagrożeń i systemie urzędowej kontroli w łańcuchu żywnościowym. T. Wijaszka

Czynniki zagrożeń w paszach pochodzenia roślinnego. W. Korol, G. Bielecka, J. Rubaj

Pasze genetycznie zmodyfikowane w żywieniu zwierząt – ocena zagrożeń na podstawie wyników badań krajowych. S. Świątkiewicz, J. Koreleski, M. Twardowska, J. Markowski, M. Świątkiewicz, K. Kwiatek

Ocena dopuszczalnych tolerancji składników odżywczych i dodatków paszowych wg aktualnych zaleceń. W. Korol, J. Rubaj, G. Bielecka

Glukozynolany w krajowych paszach rzepakowych – metoda badania i ocena zagrożeń. R. Gąsior

Wyniki badań monitoringowych genetycznie zmodyfikowanych organizmów – modyfikacje autoryzowane i nieautoryzowane. M. Twardowska, J. Markowski.

Aspekty praktyczne stosowania analizy ryzyka w łańcuchu żywnościowym. K. Kwiatek, Z. Osiński

Wpływ parametrów laboratoryjnej metody wykrywania Salmonella na wiarygodność oceny jej występowania. Z. Osiński, K. Kwiatek.

Znaczenie bakterii z gatunku Clostridium perfringens w hodowli drobiu. E. Kukier, K. Kwiatek, M. Goldsztejn.

Oznaczanie sulfaguanidyny w paszach techniką chromatografii cieczowej w połączeniu z detekcją fluorescencyjną. K. Pietruszka, A. Posyniak.

Pasze lecznicze z sulfaguanidyną – oznaczanie substancji czynnej metodą chromatografii cieczowej z detekcją masową. A. Grelik, E. Kowalczyk, M. Przeniosło - Siwczyńska, K. Kwiatek.

Metoda jednoczesnego oznaczania sulfaguanidyny i sulfadiazyny w paszach leczniczych. W. Cybulski, W. Pietroń, D. Krasucka, A. Mitura, K. Kos

Zagrożenia związane ze stosowaniem GMO w żywieniu zwierząt gospodarskich – prawda i mity. Z. Sieradzki, M. Mazur, K. Kwiatek.

Ocena zanieczyszczenia pasz mikotoksynami: Badania diagnostyczne 2004-2009. O. Burek, H. Wiśniewska-Dmytrow, J. Żmudzki

Oznaczanie masy cząsteczkowej hydrolizowanego białka zwierzęcego techniką SDS-PAGE. I. Paprocka, A. Weiner, A. Gołębiowska, K. Kwiatek

Znakowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego przy użyciu triheptanianu glicerolu (GTH). A. Grelik, E. Kowalczyk, K. Kwiatek.

Oznaczanie hormonów anabolicznych w paszy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. B. Woźniak, I. Matraszek Żuchowska, J. Żmudzki.

Zanieczyszczenie pasz ochratoksyną A i jej pozostałości w żywności pochodzenia zwierzęcego. H. Wiśniewska-Dmytrow, O. Burek, J. Żmudzki.

Ocena kompetencji laboratoriów w zakresie badania dodatków paszowych w porównaniach międzylaboratoryjnych. J. Rubaj.

Ocena kompetencji laboratoriów w zakresie badania składników odżywczych w badaniach biegłości. G. Bielecka

Badania „in vitro” efektywności sorbentów mikotoksyn na Ukrainie. O. Brezvyn.

Ilościowa analiza wodorofumaranu tiamuliny w paszach leczniczych i premiksach metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją uv-vis. D. Krasucka, A. Mitura, W. Cybulski, K. Kos, W. Pietroń

Występowanie melaminy w paszach. Wykrywanie i oznaczanie pozostałości melaminy w paszach metodą LC-MS/MS. T. Śniegocki, B. Sell, A. Posyniak, J. Żmudzki.

Wyniki badania homogeniczności produktów paszowych. S. Walczyński.