twitter

Żywienie kur niosek paszą zawierającą żyto hybrydowe nie wpływa na właściwości ich ścięgien

s. 29-33

Siemowit Muszyński1,*, Ewa Tomaszewska2, Sylwester Świątkiewicz3, Anna Arczewska-Włosek3, Piotr Dobrowolski4, Jose L. Valverde Piedra5, Marcin B. Arciszewski6, Sylwia Szymańczyk2, Anna Zacharko-Siembida6, Sylwester Kowalik2, Marta Wesołowska-Trojanowska7, Natalia Kowal1, Tomasz Schwarz8

1Katedra Biofizyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

2Katedra Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

3Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Balice;

4Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin;

5Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

6Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

7Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

8Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Streszczenie. Celem badań było sprawdzenie wpływu 20% udziału nowoczesnego żyta hybrydowego w mieszance paszowej niosek na właściwości mechaniczne ich ścięgien. Badania przeprowadzono zarówno w przypadku żywienia niosek dietami z  dodatkiem, jak i bez dodatku ksylanazy (200 mg/kg). Otrzymane wyniki sugerują, że wprowadzenie do diety niosek nowoczesnego żyta hybrydowego w ilości 20% do paszy nie ma negatywnego wpływu na właściwości mechaniczne ścięgien.

Słowa kluczowe: żyto, ksylanaza, nioski, ścięgna

 

The feeding of laying hens with fed containing hybrid rye does not affect their tendons

Summary. The aim of the study was to examine the effect of the 20% inclusion of modern hybrid rye in the laying hens diet on the mechanical properties of their tendons.The research was carried out both in the case of feeding of layers with diets with or without the addition of xylanase (200 mg/kg).The results suggest that the inclusion of modern hybrid rye in the amount of 20% into the feed does not have a negative impact on the mechanical properties of the tendons in lying hens.

Key words: rye, xylanase, layers, tendons

Bibliografia

 1. Muszyński S., Kwiecień M., Świetlicki M., Dobrowolski P., Tatarczak J., Gładyszewska B. Effects of replacing soybean meal with chickpea seeds in the diet on mechanical and thermal properties of tendon tissue in broiler chicken. Poult. Sci. 2018, 97, 695–700.
 2. Muszyński S., Tomaszewska E., Dobrowolski P., Kwiecień M., Wiącek D., Świetlicka I., Skibińska M., Szymańska-Chargot M., Orzeł J., Świetlicki M., Arczewska M., Szymanek M., Zhyla M., Rudyk H., Tomczyk-Warunek A. Analysis of bone osteometry, mineralization, mechanical and histomorphometrical properties of tibiotarsus in broiler chickens demonstrates a influence of dietary chickpea seeds (Cicer arietinum L.) inclusion as a primary protein source. PLoS One, 2018, 13, e0208921.
 3. Muszyński S., Tomaszewska E., Kwiecień M., Dobrowolski P., Świetlicka I., Tanaś W., Sołowiej B., Ejtel M., Szcześniak E., Tomczyk-Warunek A. The dietary inclusion of chickpea seeds (Cicer arietinum L.) influences thermal properties of muscle proteins but not the texture of drumstick muscle in broiler chickens, Brazilian Journal of Poultry Science, 2019, Przyjęte do druku.
 4. Rath, N.C., Chapman H.D., Fitx-Coy S.H., Balog J.M., Huff G.R., Huff. W.E.. Effects of roxarsone and monensin on digital flexoral tendons of broiler chickens. Poult. Sci. 1998, 77, 523–528.
 5. Kierończyk B., Rawski M., Józefiak D., Świątkiewicz S. Infectious and non-infectious factors associated with leg disorders in poultry – a review. Ann. Anim. Sci. 2017, 17, 645–669.
 6. Tomaszewska E., Muszyński S., Dobrowolski P., Kwiecień M., Klebaniuk R., Szymańczyk S., Tomczyk-Warunek A., Kowalik S., Milczarek A., Świetlicka I. The influence of dietary replacement of soybean meal with high-tannin faba beans on gut-bone axis and metabolic response in broiler chickens. Ann. Anim. Sci. 2018, 18, 801–824.
 7. Iqbal M., Kenney P.B., Al-Humadi N.H., Klandorf H. Relationship between mechanical properties and pentosidine in tendon: Effects of age, diet restriction, and aminoguanidine in broiler breeder hens. Poult. Sci. 2000, 79, 1338–1344.
 8. Dänicke S., Simon O., Jeroch H., Bedford M. Interactions between dietary fat type and xylanase supplementation when rye based diets are fed to broiler chickens. 2. Performance, nutrient digestibility and the fat soluble vitamin status of livers. Br. Poult. Sci. 1997, 38, 546–556.
 9. Choct M., Hughes R.J., Bedford M.R. Effects of a xylanase on individual bird variation, starch digestion throughout the intestine, and ileal and caecal volatile fatty acid production in chickens fed wheat. Br. Poult. Sci. 1999, 40, 419–422.
 10. Adeola O., Cowieson A. J. Opportunities and challenges in using exogenous enzymes to improve nonruminant animal production. J. Anim. Sci. 2011, 89, 3189–3218.
 11. Matson A., Konow N., Miller S., Konow P.P, Roberts T. J. Tendon material properties vary and are interdependent among turkey hindlimb muscles. J. Exp. Biol. 2012, 215, 3552–3558.
 12. Bederska-Łojewska D., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Schwarz T. Rye non-starch polysaccharides: their impact on poultry intestinal physiology, nutrients digestibility and performance indices – a review. Ann. Anim. Sci. 2017, 17, 351–369.
 13. Smulikowska S., Rutkowski A. 2005. Zalecenia Żywieniowe i Wartość Pokarmowa Pasz. Normy Żywienia Drobiu. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, Jabłonna.
 14. Campbell G.L., Classen H.L., Goldsmith K.A. Effect of fat retention on the rachitogenic effect of rye fed to broiler chicks. Poult. Sci. 1983, 62, 2218–2223.
 15. MacAuliffe T., McGinnis. J. Effect of ultraviolet light and oral vitamin D3 on rachitic chicks fed diets containing either corn or rye. Poult. Sci. 1976, 55, 2305–2309.
 16. Beason D.P., Hsu J.E., Marshall S.M., McDaniel A.L., Temel R.E., Abboud J.A., Soslowsky L.J. Hypercholesterolemia increases supraspinatus tendon stiffness and elastic modulus across multiple species. J. Shoulder Elbow Surg. 2013, 22, 681–686.
 17. Scott A.,  Nordin C. Do dietary factors influence tendon metabolism?, Metabolic Influences on Risk for Tendon Disorders. Ackermann P., Hart W.D. (red). Springer International Publishing, Switzerland, 2016, 283–289.