twitter

W NUMERZE nr 10-12/2010

System oceny pasz dla przeżuwaczy według INRA . M. Łopuszańska-Rusek

Potrzeba oceny jakości preparatów organiczno-mineralnych. W. Korol, G. Bielecka, J. Rubaj

Wybrane elementy systemu zapewnienia bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym. K. Kwiatek

Szacowanie niepewności badania wybranych składników mineralnych w paszach. W. Korol, J. Rubaj, G. Bielecka

Nowe regulacje prawne stosowania i upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych w Europie i w Polsce. Z. Sieradzki, M. Mazur, K. Kwiatek

Konferencja szkoleniowa na temat: Kontrola jakości pasz – wymagania i metody

Produkty uboczne z konopi w żywieniu zwierząt. W. Korol

Wyniki nowego badania opinii na temat zagrożeń związanych z żywnością wśród konsumentów w UE

Aktualne uwarunkowania w zakresie wykorzystania produktów ubocznych przetwórstwa owoców i warzyw w żywieniu zwierząt. W. Korol, G. Bielecka

Krajowy plan kontroli urzędowej pasz jako ważny element w systemie zapewnienia bezpieczeństwa. K. Kwiatek

Kolejne aminokwasy limitujące w diecie brojlera – walina i izoleucyna. K. Serwa

Unia Europejska przyjęła wytyczne w sprawie rozróżniania materiałów i dodatków paszowych

Warsztaty Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO

Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych

Badanie właściwości biologicznych mikroorganizmów przeznaczonym do produkcji probiotyków. I. J.Kotsiumbas, I. M. Kushnir, I. S. Siemion, O. Brezvin, G. Kolodij