twitter

W NUMERZE 1/2012

Proces analizy zagrożeń i analizy ryzyka w zapewnieniu bezpieczeństwa pasz i żywności pochodzenia zwierzęcego. K. Kwiatek, Z. Osiński

Rezultaty krajowych badań nad bezpieczeństwem pasz genetycznie zmodyfikowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich. S. Świątkiewicz, B. Szymczyk, M. Świątkiewicz, A. Arczewska-Włosek, J. Strzetelski, F. Brzóska i in.

Problem zanieczyszczeń mikologicznych i mikotoksykologicznych pasz w świetle aktualnych badań. J. Grajewski, A. Błajet-Kosicka, M. Twarużek

Aktualne zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mikrobiologicznego mieszanek paszowych dla drobiu i innych gatunków zwierząt gospodarskich. K. Kwiatek, E. Kukier, M. Goldsztejn, T. Grenda

Zagrożenie zdrowia ludzi związane z dioksynami w paszy dla zwierząt. J. Piskorska-Pliszczyńska

Jakość i bezpieczeństwo dodatków paszowych na przykładzie kokcydiostatyków. T. Szprengier-Juszkiewicz

Znaczenie normalizacji dla kontroli jakości pasz. W. Korol, B. Nogalska

Aktualny stan zanieczyszczenia  mikrobiologicznego pasz wytwarzanych w polsce. E. Kukier, M. Goldsztejn, K. Kwiatek, T. Grenda

Substancje niedozwolone w paszach i żywności pochodzenia zwierzęcego. A.  Posyniak

Pasze lecznicze - wytwarzanie i kontrola. M. Przeniosło-Siwczyńska, K. Kwiatek

Urzędowa kontrola pasz GMO. Z. Sieradzki, M. Mazur, K. Kwiatek

Kodeks dobrej praktyki etykietowania mieszanek paszowych. W. Korol

Aktualne zagadnienia związane z kontrolą PAP w paszach. A. Gołębiowska, I. Paprocka, A. Weiner, K. Kwiatek

Wybrane elementy oceny jakości handlowej pasz w ramach urzędowej kontroli. W. Korol, J. Rubaj, G. Bielecka.

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne pasz  w aspekcie występowania  mikroflory beztlenowej z rodzaju Clostridium. T. Grenda, E. Kukier, M. Goldsztejn, K. Kwiatek

Znakowanie ubocznych produktów  pochodzenia zwierzęcego przy użyciu  markera GTH - wyniki badań z lat 2008-2011. A. Grelik,  E. Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek

Nowe biologiczne dodatki paszowe z mikroelementami  wytwarzane metodą biosorpcji. Z. Witkowska, K. Chojnacka

Analityka wybranych substancji farmakologicznie czynnych w premiksach paszowych i paszach. W. Pietroń, A. Mitura, A. Woźniak, K. Kos, D. Krasucka, M. Antczak, W. Cybulski

Możliwości zastosowania techniki NIR do badania pasz w ramach urzędowej kontroli. W. Korol, S. Walczyński, G. Bielecka

Nowa procedura rejestracji dodatków paszowych w Unii Europejskiej. K. Kwiatek, M. Walczak, Z. Osiński

Unijne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości karm przeznaczonych dla zwierząt domowych (Pet Food). Aspekty prawne i kodeksy dobrych praktyk. Z. Osiński,  K. Kwiatek

Ocena metody wykrywania komponentów zwierzęcych  w paszach poprzez badania międzylaboratoryjne. M. Natonek – Wiśniewska, J. Markowski, A. Fijałkowska, B. Skoblińska, P. Krzyścin, B. Rejduch

     DONIESIENIA POSTEROWE