twitter

W NUMERZE 2/2012

Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w zapewnieniu  bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym - Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński

Zagrożenie zdrowia ludzi związane  z dioksynami w paszy dla zwierząt - Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska

Substancje niedozwolone w paszach i żywności pochodzenia zwierzęcego - Andrzej Posyniak

Rezultaty krajowych badań nad bezpieczeństwem pasz genetycznie zmodyfikowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich - Sylwester Świątkiewicz, Beata Szymczyk, Małgorzata Świątkiewicz, Anna Arczewska-Włosek, Juliusz Strzetelski, Franiszek Brzóska, Iwona Furgał-Dierżuk, Marta Twardowska, Jan Markowski, Małgorzata Mazur*, Zbigniew Sieradzki*, Zygmunt Pejsak*, Grzegorz Tomczyk*, Zenon Minta*, Dariusz Bednarek*, Wojciech Kozaczyński*, Michał Reichert*, Krzysztof Kwiatek*

Obecność DNA transgenicznego w paszy  i  jego transfer do tkanek świń - Małgorzata Świątkiewicz, Marta Twardowska, Jan Markowski, Małgorzata Mazur,  Zbigniew Sieradzki, Krzysztof Kwiatek

Zasady wytwarzania i urzędowa kontrola  pasz leczniczych produkowanych w Polsce - Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek

Poziomy dioksyn, furanówi dioksynopodobnych PCB w materiałach paszowych badanych w 2011 roku - Joanna Cebulska, Magdalena Gembal, Paweł Małagocki, Beata Furga, Szczepan Mikołajczyk, Sebastian Maszewski, Łukasz Góraj, Jadwiga Piskorska–Pliszczyńska

Badania biegłości – potwierdzenie kompetencji do prowadzenia badań zawartości pierwiastków toksycznych w paszach - Józef Szkoda, Agnieszka Nawrocka, Mirosława Kmiecik

Oznaczanie zawartości mikotoksyn w paszy – parametry walidacyjne - Henryka Wiśniewska-Dmytrow, Olga Burek, Katarzyna Pietruszka, Jan Żmudzki

Ocena metody wykrywania komponentów zwierzęcych w paszach poprzez badania międzylaboratoryjne - Małgorzata  Natonek-Wiśniewska, Jan Markowski, Aleksandra Fijałkowska, Bożena Skoblińska, Piotr Krzyścin, Barbara Rejduch

Problem zanieczyszczeń mikologicznych surowców i pasz w świetle aktualnych badań - Magdalena Twarużek, Anna Błajet-Kosicka, Jan Grajewski

Nowa instrukcja badania niejednorodności pasz - Sławomir Walczyński