twitter

W NUMERZE 3/2012

Aktualne wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i jakości karmy dla zwierząt domowych - Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński

Ocena jakości handlowej pasz w zakresie parametrów  podlegających urzędowej kontroli - Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka

Ocena ryzyka oraz potrzeba rozszerzenia zakresu urzędowej kontroli o złożone  i nieautoryzowane produkty  z genetycznie modyfikowanych odmian - Aleksandra Fijałkowska, Bożena Skoblińska, Jan Markowski

Wapno nawozowe i triheptanian glicerolu jako znaczniki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego - Aleksandra Grelik, Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek

Kontrola przetworzonego białka zwierzęcego w paszach - aktualności analityczne - Agata Gołębiowska, Anna Weiner, Ilona Paprocka,  Krzysztof Kwiatek

Pasze genetycznie zmodyfikowane – urzędowa kontrola i doświadczenia z polskiego rynku pasz - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek

Mikroflora beztlenowa z rodzaju Clostridium w paszach - Tomasz Grenda, Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof Kwiatek

Jakość i bezpieczeństwo dodatków paszowych na przykładzie kokcydiostatyków - Teresa Szprengier-Juszkiewicz

Preparaty probiotyczne jako alternatywa dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu - Maja Chyłek-Purchała, Beata Kozak, Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek

Jakość mikrobiologiczna pasz stosowanych w Polsce w latach 2003 -2010 - Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof Kwiatek, Tomasz Grenda

Nowe biologiczne dodatki paszowe z mikroelementami  wytwarzane metodą biosorpcji - Zuzanna Witkowska, Katarzyna Chojnacka

Witamina E a jakość produktów drobiarskich - Igor Ionow, Siergiej Szapowalow, Julia Zozula, Aleksander Uljanczenko

Rola normalizacji w kontroli jakości pasz - Waldemar Korol, Bożena Nogalska

Badania porównawcze z wykorzystaniem techniki NIR - Sławomir Walczyński, Robert Gąsior, Jan Markowski

Jakość procesu mieszania w przemyśle paszowym - Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak

Wybrane dodatki paszowe  w produkcji zwierzęcej - Ewelina Kowalczyk, Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek

Prawne uwarunkowania zakazu stosowania GMO w uprawie i żywieniu zwierząt - Sławomir Sowa, Janusz Zimny, Anna Linkiewicz

Zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich - Jarosław Naze