twitter

Wartość paszowa jęczmienia

Danuta Leszczyńska1,  Kazimierz Noworolnik1, Anna Kocira2

1Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

2Instytut Nauk Rolniczych PWSZ w Chełmie

s. 54-58

Streszczenie.  W Polsce jęczmień ma duże znaczenie gospodarcze, jest wykorzystywany w żywieniu  zwierząt i ludzi oraz w przetwórstwie przemysłowym. W badaniach określono wpływ warunków siedliskowych i agrotechnicznych na plonowanie i wybrane cechy jakościowe ziarna  jęczmienia w technologiach produkcji. Ziarno jęczmienia nieoplewionego w porównaniu z jęczmieniem oplewionym, zawiera więcej białka i tłuszczu. Charakteryzuje się także niższą zawartością włókna surowego, dzięki temu ziarno można wykorzystywać w żywieniu trzody chlewnej i drobiu. Dokonano oceny przydatności jęczmienia do uprawy w zasiewach mieszanych.

Słowa kluczowe  jęczmień jary, plon, wartość paszowa, intensywność technologii produkcji, czynniki agrotechniczne

Fodder value of barley

Summary

In Poland, barley is of great economic importance, as it is used in human and animal nutrition and in industrial processing. The study involved determining the effect of habitat conditions and agricultural practices on the yields and selected quality properties of naked forms of barley in comparison with the husked (traditional). Naked barley grains have higher protein and fat contents as compared to the husked forms. They also have a lower content of crude fiber, therefore the grains can be used in the feeding of pigs and poultry.

Key words: spring barley, yield, fodder value, intensity of production technology, agrotechnical factors