twitter

Żywienie kur niosek paszą zawierającą żyto hybrydowe nie wpływa na właściwości ich ścięgien

s. 29

Siemowit Muszyński1,*, Ewa Tomaszewska2, Sylwester Świątkiewicz3, Anna Arczewska-Włosek3, Piotr Dobrowolski4, Jose L. Valverde Piedra5, Marcin B. Arciszewski6, Sylwia Szymańczyk2, Anna Zacharko-Siembida6, Sylwester Kowalik2, Marta Wesołowska-Trojanowska7, Natalia Kowal1, Tomasz Schwarz8

1Katedra Biofizyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

2Katedra Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

3Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Balice;

4Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin;

5Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

6Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

7Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

8Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Streszczenie. Celem badań było sprawdzenie wpływu 20% udziału nowoczesnego żyta hybrydowego w mieszance paszowej niosek na właściwości mechaniczne ich ścięgien. Badania przeprowadzono zarówno w przypadku żywienia niosek dietami z  dodatkiem, jak i bez dodatku ksylanazy (200 mg/kg). Otrzymane wyniki sugerują, że wprowadzenie do diety niosek nowoczesnego żyta hybrydowego w ilości 20% do paszy nie ma negatywnego wpływu na właściwości mechaniczne ścięgien.

Słowa kluczowe: żyto, ksylanaza, nioski, ścięgna

 

The feeding of laying hens with fed containing hybrid rye does not affect their tendons

Summary. The aim of the study was to examine the effect of the 20% inclusion of modern hybrid rye in the laying hens diet on the mechanical properties of their tendons.The research was carried out both in the case of feeding of layers with diets with or without the addition of xylanase (200 mg/kg).The results suggest that the inclusion of modern hybrid rye in the amount of 20% into the feed does not have a negative impact on the mechanical properties of the tendons in lying hens.