twitter

W NUMERZE 4/2013

Kontrola bezpieczeństwa i jakości pasz mineralnych - Safety and quality control of mineral feeds - Waldemar Korol

Analiza procesu rozdrabniania zbóż paszowych - Analysis of feed grains grinding process - Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak

Zastosowanie, mechanizm działania oraz kontrola stosowania tetracyklin w paszach leczniczych  - Application, mechanism of action and application control tetracyclines in animal medicated feedingstuffs- Patyra Ewelina, Kwiatek Krzysztof

Zagrożenia w paszach w świetle danych z systemu RASFF - Hazards in feeds in the light of RASFF data - Zbigniew Osiński, Krzysztof Kwiatek

Wpływ dodatków paszowych  Meweselu i Metifenu na poziom produktów peroksydacji lipidów w warunkach przewlekłego zatrucia kadmem - The influence of folder additive of mevesel and methiphene on the level of products of lipids peroxidation in the condition of chronic cadmium poisoning -  Bogdan Gutij

Konferencja pt. Weterynaryjne preparaty: opracowanie, kontrola jakości i zastosowanie - Conference on Veterinary preparations, their using and quality control - Marina Struzik, Waldemar Korol

Nowoczesne metody detoksykacji  trichotecen - Modern methods of detoxification of trichothecenes mycotoxins - Olesia Fediakowa, Igor J. Kocjumbas, Oksana Brezwin

Wpływ probiotycznych dodatków do pasz na układ pokarmowy świń -  Galina Kocjumbas, Władimir Lemiszewski

Analiza Ryzyka w Bezpieczeństwie Żywności - 50 lat Kodeksu Żywnościowego - Food safety risk analysis - Fifty years with Codex Alimentarius- Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński,  Marek Walczak, Ewelina Kowalczyk

Jesienne spotkanie Polskiej Platformy FEFANA Asbl. w Warszawie - Autumn meeting of the Polish Platform FEFANA Asbl. in Warsaw

Ocena i interpretacja wyników badania dodatków paszowych - Estimation and interpretation of feed additive test results - Waldemar Korol