twitter

W NUMERZE 2/2014

  1. Urzędowa kontrola substancji przeciwbakteryjnych w paszach i wodzie.  Official control of antibacterial substances in animal feed and water – M. Przeniosło-Siwczyńska, E.  Patyra, A.  Grelik,  M.  Chyłek-Purchała, B.  Kozak, K.  Kwiatek   s.7-12
  2. Aktualne zasady kontroli pasz GMO.  Actual rules of genetically modified feed control – Z. Sieradzki, K. Kwiatek   s. 13-18
  3. Mikroorganizmy probiotyczne w dodatkach paszowych. Zastosowanie  i aspekty prawne. Registration and official control of probiotic microorganisms as feed additives – E. Patyra, M. Walczak, K.  Kwiatek   s. 19-26
  4. System zapewnienia bezpieczeństwa pasz w łańcuchu żywnościowym – stan obecny i perspektywy. Assurance system of feed safety in the food chain – K.  Kwiatek, Z. Osiński, Marek Walczak, Z. Sieradzki   s. 27-33
  5. Mikotoksyny jako czynnik zagrożenia - badania diagnostyczne i urzędowa kontrola w łańcuchu żywnościowym. Mycotoxins as a risk factor - diagnostic surveys and official control in the food chain – H. Wiśniewska-Dmytrow, O.  Burek, K.  Pietruszka   s. 34-41
  6. Chloramfenikol - zakazany antybiotyk - nowe problemy wynikające ze skażenia pasz. Chloramphenicol - banned antibiotic new problems resulting from contamination of feed – T. Śniegocki, A. Posyniak   s. 42-47
  7. Występowanie pozostałości leków przeciwbakteryjnych w wodzie pochodzącej z systemów pojenia drobiu. Occurrence of antibacterial compounds residues in poultry water supply systems – M. Gbylik-Sikorska, A.  Posyniak, A. Gajda, M.  Piątkowska, M. Gaweł  s. 48-53
  8. Botulizm – objawy choroby i możliwości diagnostyczne.  Botulism - symptoms and diagnostic possibilities of the disease – E. Kukier, K. Kwiatek, T. Grenda, M. Goldsztejn, J. Dębski  s. 54-60
  9. Jakość pomiarów analitycznych - od zlecenia do decyzji. Waldemar Korol  s. 61-62
  10. Superdosing fitazy to korzyści wykraczające poza składniki pokarmowe. Michael Bedford (AB Vista Feed Ingredients Ltd, UK ), Maciej Bochenek (Biochem Polska Sp. z o.o.)  s. 63-65