twitter

W NUMERZE 3/2014

 1. Zastosowanie techniki Real-time PCR do analizy produktów żywieniowych dla zwierząt w celu identyfikacji w nich komponentów wieprzowych i drobiowych. Use of Real-time PCR technique in analysis of animal nutritional products to identify pork and poultry components contained within - M. Natonek-Wiśniewska, P. Krzyścin. S. 3-7
 2. Kontrola procesów w produkcji pasz w aspekcie zapewnienia ich bezpieczeństwa i jakości. Control processes in the production of animal feed in terms of ensuring their safety and quality - K. Zawiślak, P. Sobczak. S. 8-13
 3. Aktualny stan w zakresie stosowania i kontroli przetworzonego białka zwierzęcego w żywieniu zwierząt. Actual state of use and control of processed animal protein in animals feeding - A. Weiner, I. Paprocka, A. Gołębiowska, K. Kwiatek. S. S. 14-19
 4. Jakość mikrobiologiczna pasz. Microbiological quality of feed - E.Kukier, K. Kwiatek, M. Goldsztejn, T. Grenda. S. 20-26
 5. Pobieranie próbek pasz do badań laboratoryjnych. Sampling of animal feedingstuffs for laboratory examinations - K. Kwiatek, Z. Osiński, Z.Sieradzki. S. 27-36
 6. Ocena wartości odżywczej pasz na podstawie badań chemicznych. Evaluation of nutritive value of feedingstuffs on the base of chemical analysis - W. Korol, G. Bielecka, J. Rubaj, M. Koncewicz S.37-43
 7. Wpływ sposobu rozdrabniania próbki do badań na jej skład granulometryczny. Influence the method of sample grinding for testing on the particle size - S. Walczyński. S. 44-49
 8. Ocena i wykorzystanie wyników badań biegłości w zakresie oznaczania podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach. Evaluation and using proficiency testing results in the scope of determination of basic nutrients and minerals in feeds  -  G. Bielecka, W. Korol. S. 50-55
 9. Ocena wyników badania biegłości  w zakresie wybranych  dodatków paszowych. Evaluation of proficiency testing results in the scope of chosen feed additives - J. Rubaj, W. Korol. S. 56-60
 10. Kontrola jakości pasz a wymagania w obszarze prawnie regulowanym. Official control of feeds and requirements in the legally regulated scope – W. Korol, J. Rubaj, G. Bielecka. S. 61-66
 11. Zastosowanie spektrometrii bliskiej podczerwieni w urzędowej kontroli pasz. Using of near infrared spectrometry in the official feed control – W. Korol, S. Walczyński, G. Bielecka, J. Rubaj, A. Sawicka. S. 67-70
 12. Oznaczanie zawartości substancji czynnych i homogeniczność pasz leczniczych – wyniki badań w latach 2006 – 2013. Determination of active substances and homogeneity of medicated feeds – results for 2006 – 2013  –  M. Chyłek-Purchała, B. Kozak, M. Przeniosło - Siwczyńska, A. Grelik, K. Kwiatek. S. 71-76
 13. Występowanie C. botulinum  w paszach dla bydła. C. botulinum occurrence in cattle feeds – T. Grenda, E. Kukier, M. Goldsztejn, K. Kwiatek. S. 77-83.