twitter

W NUMERZE 1/2019

Pasze Przemysłowe  ROK XXVIII     ISSN  1230-4743

Oficjalne metody badania pasz – perspektywa zmian. Official methods of feed testing – perspective for changes - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka,  Jolanta Rubaj, Magdalena Karpińska

Artykuł w całości

Clostridium botulinum w paszach - trudności analityczne i występowanie. Clostridium botulinum in feeds – analytical difficulties and occurrence - Tomasz Grenda, Magdalena Grabczak, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof Kwiatek

Szacowanie energii brutto materiałów paszowych z wykorzystaniem  równania regresji. The estimation of gross energy of feed materials  with using a regression equation - Grażyna Bielecka, Waldemar Korol

Artykuł w całości

Obecność DON w diecie matek zaburza rozwój kości u potomstwa norek amerykańskich (Neovison vison). Dietary maternal DON disturb bone development in offspring in mink (Neovison vison) - Ewa Tomaszewska, Siemowit Muszyński, Piotr Dobrowolski, Natalia Kowal, Mykola Zhyla, Halyna Rudyk, Ihor Kotsyumbas, Marta Wesołowska-Trojanowska, Marta Ejtel, Emil Szcześniak, Marta Wesołowska-Trojanowska

Ocena bezpieczeństwa jodoforowego środka dezynfekującego na przewód pokarmowy i układ kostny zwierząt nieprzeżuwających. The assessment of the safety of the iodophor disinfectant on the intestinal tract and skeletal system in non-ruminants - Ewa Tomaszewska, Siemowit Muszyński, Piotr Dobrowolski, Yulia Ivashkiv, Halyna Rudyk, Oksana Brezvyn, Ihor Kotsyumbas

Żywienie kur niosek paszą zawierającą żyto hybrydowe nie wpływa na właściwości ich ścięgien. The feeding of laying hens with fed containing hybrid rye does not affect their tendons - Siemowit Muszyński, Ewa Tomaszewska, Sylwester Świątkiewicz, Anna Arczewska-Włosek, Piotr Dobrowolski, Jose L. Valverde Piedra, Marcin B. Arciszewski, Sylwia Szymańczyk, Anna Zacharko-Siembida, Sylwester Kowalik, Marta Wesołowska-Trojanowska, Natalia Kowal, Tomasz Schwarz

Wpływ chlorku kadmu (CdCl2) na wskaźniki biometryczne oraz parametry hematologiczne u samic szczurów żywionych paszą zawierającą mączkę rybną i plazmę krwi jak źródło białka w diecie. Influence of cadmium on biometric and hematological parameters in female rats fed a chow containing fish meal and blood plasma as protein source in the diet  - Paulina Leśniak, Agnieszka Chałabis-Mazurek, Barbara Furmaga, Hussein Baee Khudhur, Jose Luis Valverde Piedra

Wpływ żyta hybrydowego w paszy niosek na wybrane cechy treści jaj. The effect of hybrid rye in laying hens feed on selected indices of egg quality - Siemowit Muszyński, Ewa Tomaszewska, Sylwester Świątkiewicz, Anna Arczewska-Włosek, Kornel Kasperek, Piotr Dobrowolski, Jose L. Valverde Piedra, Marcin B. Arciszewski, Sylwia Szymańczyk, Anna Zacharko-Siembida, Sylwester Kowalik, Marta Wesołowska-Trojanowska, Tomasz Schwarz

Wpływ siary na jakość tkanki kostnej żuchwy samic szczurów w przebiegu osteopenii. The effect of colostrum on bone tissue of mandible of during osteopenia - Radosław P. Radzki, Marek Bieńko, Małgorzata Manastyrska, Aleksandra Kimicka, Filomena Dunster, Paweł Polak

Wpływ związków glinu na zaburzenia mineralizacji żuchw szczurów szczepu Wistar. The effect of aluminum compounds on the mineralization disorders of the mandibles in Wistar rats - Marek Bieńko, Radosław P. Radzki, Aleksandra Kimicka, Małgorzata Manastyrska, Filomena Dunster, Paweł Polak

Wpływ żywienia dietą zawierającą kazeinę jako źródło białka na wskaźniki hematologiczne oraz na zawartość kadmu we krwi i w sierści u samic szczurów. The impact of feeding a feed mixture containing casein as protein source on haematological indices and cadmium content in the blood and haIr of female - Paulina Leśniak, Agnieszka Chałabis-Mazurek, Hussein Baee Khudhur, Barbara Furmaga, Jose Luis Valverde Piedra

Projekt ProRapeSeed – Innowacyjna technologia przetwórstwa rzepaku do żywienia drobiu. ProRapeSeed Project - Innovative processing technology of rapeseed products for poultry nutrition .