twitter

PRENUMERATA

Roczna prenumerata kosztuje 140 zł + VAT.

Żeby zamówić prenumeratę trzeba wypełnić druk zamówienia i odesłać do redakcji drogą elektroniczna lub poczta.

Lp.

Tytuł czasopisma

Cena I rocznika

(2019 r.)

Ilość

roczników

Kwota

ogółem

1.

Pasze Przemysłowe

140,00 zł + 5% VAT

   

 

 

 

Druk zamówienia