twitter

W NUMERZE 1/2006

 • Badanie biegłości laboratoriów ZHW PT 2005
 • Rentowność firm paszowych
 • Olej rzepakowy - niedoceniany dietetyczny materiał paszowy
 • Energochłonność procesu kruszenia granulatu
 • Aspekty prawne rejestracji i stosowania dodatków paszowych zgodnie z Rozporządzeniem UE 1831/2003
 • Wykrywanie i oznaczanie GM soi i kukurydzy w ramach urzędowej kontroli pasz
 • Parametry jakości mikrobiologicznej pasz  w Polsce
 • Wpływ GMO na zdrowie zwierząt i jakość żywności
 • Metody badania przetworzonego białka zwierzęcego w paszach
 • Substancje przeciwbakteryjne w paszach
 • Chorobotwórczość szczepów Clostridium perfringens izolowanych z pasz i od zwierząt
 • Informacja o wynikach badań GMO wykonanych w KLP Szczecin w ramach Krajowego Planu Kontroli Pasz 2005
 • Biuletyn  PZPP nr 44

W NUMERZE 2/3/2006

 • Interpretacja wyników badania azotynów i fluoru w środkach żywienia zwierząt na potrzeby urzędowego nadzoru
 • Normy metodyczne z zakresu badania mikrobiologicznego pasz
 • Czy stać nas na odrzucenie GMO w żywieniu zwierząt i ludzi?
 • Selacid® Green Growth  -  jest i Waszym wyborem
 • Biuletyn  PZPP nr 45

W NUMERZE 4/2006

 • Systemowe podejście w łańcuchu produkcji  i obrocie pasz jako ważny element zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności
 • Josera - stała jakość i innowacje
 • Jakość pożywek stosowanych w badaniach laboratoryjnych pasz jako ważny element wiarygodności wyniku
 • Higiena w produkcji zwierzęcej
 • Białko roślinne i zwierzęce oraz jego rola w żywieniu zwierząt gospodarskich
 • Informacja wynikach badań monitoringowych środków żywienia zwierząt w zakresie wykrywania i oznaczania zawartości GMO w roku 2005
 • Biuletyn  PZPP nr 46

W NUMERZE 5/6/2006

 • Skutki prawne, organizacyjne, produkcyjne i ekonomiczne zakazu stosowania materiałów paszowych GMO w Polsce
 • Wybrane aspekty uprawy i wykorzystania rzepaku w Polsce
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa paszowego z rejonu środkowo-wschodniej Polski w warunkach konkurencji
 • Wymagania jakościowe dla ubocznych produktów młynarskich na cele paszowe – otręby zbożowe
 • Betaina – czyli jak ograniczyć ujemny wpływ stresu termicznego
 • Biuletyn  PZPP nr 47

W NUMERZE 7/8/2006

 • Wybrane zagadnienia z zakresu zapewnienia jakości w badaniach mikrobiologicznych pasz
 • Integracja w sektorze paszowym. Połączenie Rolimpex S.A. z Provimi Polska Holding Sp. z o.o.
 • Interpretacja wyników badania pasz w świetle aktualnych wymagań
 • Biuletyn  PZPP nr 48

W NUMERZE 9/2006

 • Ocena jakości produktów sojowych na cele paszowe
 • Lizyna dostępna (przyswajalna) a jakość  przemysłowych mieszanek paszowych
 • Stymulatory wzrostu w żywieniu zwierząt gospodarskich w nowej sytuacji
 • Badanie stabilnosci i toksyczności preparatu „Septoks”
 • Wprowadzenie mikroskopowej metody identyfikacji komponentów pochodzenia zwierzęcego w paszach i dodatkach  paszowych
 • Monitoring  obecności w paszach białka przeżuwaczy
 • Efekt przeniesienia i zanieczyszczenia krzyżowe – możliwości badawcze
 • Pałeczka  Salmonella jako główny problem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pasz i żywności oraz ochronie zdrowia publicznego
 • Biuletyn  PZPP nr 49

W NUMERZE 10/2006

 • Wystawa Ras Rodzimych. XXI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Polagra 2006
 • Jakość i bezpieczeństwo  pasz – stan, wymagania, potrzeby
 • Monitorowanie składu mineralnego pasz w ramach urzędowego nadzoru
 • Zasady badania zawartości substancji czynnych i  homogeniczności pasz leczniczych
 • Wyniki realizacji monitoringu środków żywienia zwierząt  w odniesieniu do genetycznie modyfikowanych pasz
 • Aspekty ekonomiczne i prawne związane ze stosowaniem GMO w żywieniu zwierząt
 • Praktyczne aspekty szacowania niepewności w interpretacji wyników badań mikrobiologicznych pasz
 • Efektywność granulowania mieszanek paszowych z udziałem całych ziaren pszenicy
 • Biuletyn PZPP nr 50

W NUMERZE 11/12/2006

 • Wykorzystanie odchylenia standardowego odtwarzalności do oceny niepewności rozszerzonej metod badania pasz na potrzeby urzędowego nadzoru
 • Porównanie wyników finansowych firm paszowych różniących się wielkością obrotu
 • ISO 22000 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – narzędzie do certyfikacji systemu HACCP
 • Zasady wytwarzania, stosowania i kontroli pasz leczniczych
 • Hydrolizaty z ubocznych niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego – aspekty prawne i żywieniowe
 • Biuletyn PZPP nr 51