twitter

NUMERZE 1/2007 

 • Wspomnienie o Profesorze
 • Monitoring witamin A i E w paszach przemysłowych
 • Probiotyk paszowy CALSPORIN®
 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia a higiena pasz
 • Monitoring aminokwasów w paszach przemysłowych i czynniki antyodżywcze ograniczające strawność i przyswajalność aminokwasów
 • Przetworzone białko zwierzęce w paszach - metody wykrywania i identyfikacji
 • Biuletyn PZPP nr 52

W NUMERZE 2/3/2007

 • Makuchy rzepakowe – wymagania w zakresie jakości i bezpieczeństwa stosowania w produkcji pasz
 • HACCP podstawą dobrowolnych systemów ISO 22000, GMP+ oraz FAMI-QS
 • Tradycyjne i alternatywne metody badania mikrobiologicznego pasz
 • Konferencja pt. „Higiena pasz”
 • Biuletyn PZPP nr 53

W NUMERZE 4/2007

 • Co wiemy, a czego nie wiemy  o koncentracie białka ziemniaczanego
 • Nowa instrukcja badania homogeniczności pasz leczniczych
 • System kontroli jakości weterynaryjnych preparatów i dodatków paszowych na Ukrainie
 • Otręby pszenne – materiał paszowy wymagający standaryzacji
 • Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo pasz dla bezpieczeństwa żywności”, 24-25 września 2007
 • Biuletyn PZPP nr 54

W NUMERZE 5/6/2007

 • Higiena pasz - rola i znaczenie w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa
 • Badania międzylaboratoryjne a interpretacja wyników analiz - projekt systemu
 • Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w zapewnieniu bezpieczeństwa pasz
 • Jod w żywieniu człowieka i zwierzat
 • Czynniki wpływające na trwałość granulatu
 • Ocena kompetencji laboratoriów ZHW na podstawie badań biegłości PT 2006
 • Norma zakładowa w systemie wewnętrznej kontroli
 • Ryzyko wystapienia zanieczyszczeń krzyżowych w przemysłowej produkcji pasz
 • Oznaczanie sulfaguanidyny w premiksach leczniczych
 • Biuletyn PZPP nr 55

W NUMERZE 7/8/2007

 • Wytwarzanie, przechowywanie, transport i kontrola produkcji pasz leczniczych
 • Kryteria jakości mikrobiologicznej pasz
 • Hydrolizaty białkowe - oznaczanie masy cząsteczkowej
 • Równowaga elektrolitów w mieszankach paszowych dla drobiu
 • Stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego w żywieniu ryb
 • Biuletyn PZPP nr 56

W NUMERZE 9/10/2007

 • Ocena pasz krajowych na podstawie badań monitoringowych
 • Bezpieczeństwo pasz – rola i znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Substancje niepożądane w paszach – ocena zagrożeń
 • Stosowanie roślin genetycznie zmodyfikowanych w produkcji pasz  i żywieniu zwierząt w Polsce
 • Wystawa Ras Rodzimych. XXII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
 • Preparaty weterynaryjne: wytwarzanie, kontrola jakości i zastosowanie
 • Przeciwutleniacze w paszach a zdrowie i wyniki produkcyjne zwierząt
 • Kontrola jakości i bezpieczeństwa mączki rybnej
 • Skuteczność preparatu Septoks przy mikotoksykozach
 • Wymagania dotyczące higieny produkcji pasz oraz żywienia zwierząt
 • Biuletyn PZPP nr 57

W NUMERZE 11/12/2007

 • Wieloletnie porównania międzylaboratoryjne na przykładzie badania pasz
 • Hormonalne  stymulatory wzrostu w hodowli zwierząt rzeźnych
 • Wizyta w firmie Agro-Korn w Danii
 • Jak wybrać laboratorium do analizy pasz?
 • Chorobotwórczość wybranych gatunków bakterii   z rodzaju Clostridium
 • Uroczyste otwarcie instalacji do produkcji dodatków paszowych
 • Sterowanie parametrami jakościowymi karmy dla zwierząt domowych
 • Kontrola jakości i bezpieczeństwa mączki rybnej
 • Towaroznawstwo materiałów paszowych i dodatków paszowych
 • Biuletyn PZPP nr 58