twitter

W NUMERZE 1/2/2009

 • XXV Konferencja pt. „Dodatki paszowe”
 • Wyniki finansowe wybranych firm przemysłu paszowego
 • Nowe podejście systemowe w zarządzaniu  bezpieczeństwem dodatków paszowych i innych pasz
 • Zanieczyszczenia krzyżowe na przykładzie obecności kokcydiostatyków w paszach innych niż docelowe
 • Nowe odmiany soi zapewnią dodatkowe korzyści producentom pasz i żywności
 • Wybrane aspekty stosowania i kontroli laboratoryjnej pasz leczniczych w Polsce
 • Walidacja metody oznaczania selenu w paszach
 • Biuletyn PZPP nr 66

W NUMERZE 3/4/2009

 • Kryzys jeszcze nie uderzył w firmy z branży paszowej
 • Separacja w produkcji pasz przemysłowych
 •  „ID-feed” – nowe narzędzie do klasyfikacji i określania przepisów UE
 • KRMIVA’2008 (Wybór streszczeń artykułów)
 • Przegląd zarządzania – ważny element systemu  zarządzania w laboratoriach badania pasz IZ-PIB
 • Biuletyn PZPP nr 67

W NUMERZE 5/6/2009

 • Wstępna ocena zawartości składników mineralnych w paszach ekologicznych
 • Laseczka jadu kiełbasianego – chorobotwórczość  dla zwierząt i znaczenie w higienie pasz
 • Kontrola urzędowa pasz GMO w latach 2004-2008 w PIWet.-PIB w Puławach
 • Informacje z FEFANA
 • Łańcuch żywnościowy a kwestia zapewnienia bezpieczeństwa żywności i ochrony zdrowia publicznego
 • FOODLAWMENT – powstanie, rola, zadania i perspektywy rozwoju
 • Biuletyn PZPP nr 68

W NUMERZE 7/8/9/2009

 • MONOGRAFIA pt.: „JAKOŚĆ  I BEZPIECZEŃSTWO PASZ –  AKTUALNE  ZAGADNIENIA”

W NUMERZE 10/11/12/2009

 • Lista pozytywna materiałów paszowych z krajowej perspektywy
 • FEFANA organizuje konsorcjum do rejestracji mocznika i jego pochodnych
 • Aktualne zagadnienia z zakresu norm i normalizacji w badaniu mikrobiologicznym  pasz
 • Zaufanie do wyników badania pasz w świetle analizy ryzyka oraz obowiązujących przepisów
 • Analiza ryzyka jako narzędzie w systemie zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pasz
 • Wytwarzanie pasz z udziałem kokcydiostatyków – zagrożenia i przeciwdziałanie
 • Międzynarodowa Konferencja we Lwowie, Ukraina
 • Analiza czynników wpływających na proces granulowania i jakość granulatu
 • BIULETYN PZPP nr 69