twitter

W NUMERZE 2/2011

Kryteria kwalifikacji materiałów i dodatków paszowych. Waldemar Korol

Stosowanie i kontrola kokcydiostatyków w nowych uwarunkowaniach. Teresa Szprengier-Juszkiewicz

Ocena i wykorzystanie wyników badań biegłości w zakresie składników odżywczych w paszach. Grażyna Bielecka, Waldemar Korol

Ocena i wykorzystanie wyników porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wybranych dodatków paszowych. Jolanta Rubaj, Waldemar Korol

Niepewność wyników oznaczania zawartości glukozynolanów w paszach. R. Gąsior, K. Ślusarczyk, M. Szczypuła

Optymalizacja oznaczania tylozyny w paszach leczniczych techniką hplc. Wojciech Pietroń, Wojciech Cybulski, Katarzyna Kos, Dorota Krasucka, Agata Mitura, Ewa Łysiak

Stosowanie i kontrola przetworzonego białka zwierzęcego w żywieniu zwierząt gospodarskich. Anna Weiner, Agata Gołębiowska, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek

Oznaczanie beta-agonistów w paszach. Tomasz Śniegocki, Andrzej Posyniak, Jan Żmudzki.

Rola i zadania Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zapewnieniu bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym. Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński, Marzena Chacińska

Ocena dopuszczalnych tolerancji składników pokarmowych pasz i dodatków paszowych. Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka, Sławomir Walczyński.

Zastosowanie tetracyklin w produkcji pasz leczniczych. Ewelina Patyra, Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek

Wykrywanie bacytracyny w paszach techniką chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS). Tomasz Błądek, Andrzej Posyniak

Wykrywanie olaquindoksu i karbadoksu w paszach techniką chromatografii cieczowej z detektorem UV. Małgorzata Gbylik, Anna Gajda, Tomasz Śniegocki, Andrzej Posyniak

Zanieczyszczenia krzyżowe w produkcji mieszanek paszowych – aktualne uwarunkowania. Sławomir Walczyński.

Iodine in animal nutrition with implication to the human. Friedrich Schöne

Influence of bentonite on trace element absorption. Andrzej Grosicki